Key to Bavaria

Använd sökfunktionen i företagets databas som finns tillgänglig på tyska och engelska.

Key to Bavaria – företagsdatabasen Online för Bayern, Tyskland

Företagsdatabasen “Key to Bavaria” (Bayerns nyckelteknologier) innehåller omfattande information om Bayerska exportinriktade företag, institutioner för forskning och tekniköverföring samt specialiserade myndigheter och myndighetsorganisationer. Den inkluderar 22 sektorer som representerar nyckelteknologier i Bayern och tillhandahåller användbar information som kontaktinformation och verksamhetssektor, samt detaljerad information om produkter, tjänster och nyckelkompetens.

Databasen innehåller en omfattande sökfunktion som kan användas på både tyska och engelska. Det går att söka efter fritext eller efter vissa kriterier, t.ex. efter region, sektor, statligt stöd, språkkunskaper eller NACE-kod. Det finns även en exportfunktion som låter dig exportera upp till 100 datauppsättningar.

Det går även att göra en geografisk presentation. Enskilda företag kan visas på en karta eller en hel sektor kan illustreras på en stor karta.

Använd “Key to Bavaria” för att söka efter bayerska affärspartners helt kostnadsfritt. Du tillgår sökmotorn här

Till sökningen

Här hittar du alla 22 sektorer och har direktåtkomst till listan över registrerade företag. Du kan förfina sökningen med hjälp av andra sökkriterier.

Banteknik
Bilindustri
Bioteknologi
Byggindustri
Elektroteknik och elektronik
Energiteknik
Finansiella tjänster
Flyg- och rymdteknik & satellitnavigation
Fotonik
ICT
Kemi
Kulturindustrin och kreativa näringar
Livsmedelindustri
Logistik
Maskinbygge
Media
Medicinteknik
Mekatronik
Miljöteknologi
Nanoteknologi
Nya materialier
Skogs- och trävaruindustri

 

Invest in Bavaria, handelskammaren i förbundslandet Bayern, stöder ditt företag, både hemifrån och utomlands, i valet och utvecklingen av platsen för din lokalisering. www.invest-in-bavaria.com