Key to Bavaria

Използвайте търсачката в базата данни на фирмата, налична на немски и английски език.

Key to Bavaria – базата данни за външна търговия

С превъзходното си местоположение в центъра на Европейския съюз Бавария е средище на редица индустрии, в които се помещават множество международни и местни компании. Бавария е станала не само високотехнологичен център на Германия с компании в областта на информационните технологии или електротехниката и електрониката, но също така е дом на индустриални клъстери като машиностроене, строителство, мехатроника и автомобилостроене. С отличния достъп до най-съвременните изследвания и модерна инфраструктура тези компании се доказаха като отлични бизнес партньори.


Фирмената база данни „Key to Bavaria“ предлага изчерпателна информация за баварски експортно ориентирани компании, които работят в 22-те най-важни сектора в Бавария, както и институции за научни изследвания и трансфер на технологии и специализирани държавни агенции и асоциации.


Възползвайте се от „Key to Bavaria“, за да търсите баварски бизнес партньори - напълно безплатно!

За търсене

Тук ще намерите всички 22 бранша и списъка с регистрираните фирми. Чрез задаване на критерии търсенето може да бъде конкретизирано.

Храни и хранителновкусова промишленост
Горско стопанство и дърводобив
Авиационна и космическа индустрия и Сателитна навигация
Автомобилна индустрия
Биотехнологии
Електротехника и електроника
Енергийна техника
Железопътна техника
Икономика на културата и творчеството
Иновационни материали
Информационни и комуникационни технологии
индустрия
Логистика
Машиностроене
Медии
Медицинска техника
Мехатроника
Нанотехнологии
Строителство
Технологии на опазване на околната среда
Финансови услуги
Фотоника
Химическа промишленост 

 

Invest in Bavaria (Агенцията за инвестиции на Бавария) оказва съдействие на предприятия от Германия и чужбина при избора на място за развитие на бизнес. www.invest-in-bavaria.com