• Eine kostenlose Datenbank, die Sie weltweit präsentiert
 • Eine kostenlose Datenbank, die Sie weltweit präsentiert
 • fr - Français
 • it - Italiano
 • ro - Română
 • ru - Пожалуйста по-русски
 • es - Español
 • hu - Magyarul
 • cz - Česky
 • bg - Български
 • se - Svenska
 • cn - 中文

"Ключови технологии в Бавария" – онлайн база данни за фирми в Бавария, Германия

Базата данни „Ключови технологии в Бавария“ Ви предоставя богата информация за баварски предприятия, ориентирани към износ, изследователски институти, технологичен трансфер, специализирани учреждения и организации. Базата данни обхваща 23 бранша, към които спадат ключови технологии в Бавария, и разполага с полезна информация като например данни за контакт, бранш, подробности относно стоки и услуги, ключови компетенции.

Базата данни разполага с обстойна функция за търсене, която може да бъде ползвана на немски и английски език. Възможно е търсене по ключова дума и търсене по специални критерии като например регион, бранш, интерес към определени страни, езикови знания и по класификацията на икономическите сектори NACE. Освен това има функция за експортиране на данни, с която може да се експортират до 100 профила.

Можете да онагледите върху географска карта избрани предприятия или на по-голяма карта — цели браншове.

Използвайте „Ключови технологии в Бавария“ за безплатно търсене на баварски кооперационни партньори. Към формата за търсене

За търсене

Тук ще намерите всички 23 бранша и списъка с регистрираните фирми. Чрез задаване на критерии търсенето може да бъде конкретизирано.

Храни и хранителновкусова промишленост
Горско стопанство и дърводобив
Авиационна и космическа индустрия и Сателитна навигация
Автомобилна индустрия
Биотехнологии
Електротехника и електроника
Енергийна техника
Железопътна техника
Икономика на културата и творчеството
Иновационни материали
Информационни и комуникационни технологии
индустрия
Логистика
Машиностроене
Медии
Медицинска техника
Мехатроника
Нанотехнологии
Строителство
Технологии на опазване на околната среда
Финансови услуги
Фотоника
Химическа промишленост 

 

Invest in Bavaria (Агенцията за инвестиции на Бавария) оказва съдействие на предприятия от Германия и чужбина при избора на място за развитие на бизнес. www.invest-in-bavaria.com