Unternehmerreisen-Bayern-Argentinien Delegationsreisen-Bayern-VAE Messe-Export-Bayern-Handel-Wirtschaft-Suedafrika Handel-Messe-Export-Bayern-Wirtschaft-Indonesien Messen-Export-Bayern-Kontakt-Foerderung-Russland Handel-Export-Messe-Bayern-Wirtschaft-China Kontakt-Bayern-Messe-Export-Wirtschaft-Subvention-Vietnam Messen-Handel-Export-Bayern-Foerderung-Rumaenien Export-Handel-Witschaft-Kontakt-Bayern-Indien Messen-Handel-Export-Bayern-Foerderung-Brasilien Messen-Handel-Export-Bayern-Foerderung-Mexiko Export-Handel-Witschaft-Kontakt-Bayern-Thailand Messen-Handel-Export-Bayern-Foerderung-Turkei

bg - Български

    Deutsch English Français Italiano Română Пожалуйста по-русски Español Magyarul Česky Български Svenska 中文

"Ключови технологии в Бавария" – онлайн база данни за фирми в Бавария, Германия

Базата данни „Ключови технологии в Бавария“ Ви предоставя богата информация за баварски предприятия, ориентирани към износ, изследователски институти, технологичен трансфер, специализирани учреждения и организации. Базата данни обхваща 22 бранша, към които спадат ключови технологии в Бавария, и разполага с полезна информация като например данни за контакт, бранш, подробности относно стоки и услуги, ключови компетенции.

Базата данни разполага с обстойна функция за търсене, която може да бъде ползвана на немски и английски език. Възможно е търсене по ключова дума и търсене по специални критерии като например регион, бранш, интерес към определени страни, езикови знания и по класификацията на икономическите сектори NACE. Освен това има функция за експортиране на данни, с която може да се експортират до 100 профила.

Можете да онагледите върху географска карта избрани предприятия или на по-голяма карта — цели браншове.

Използвайте „Ключови технологии в Бавария“ за безплатно търсене на баварски кооперационни партньори. Към формата за търсене

За търсене

Тук ще намерите всички 22 бранша и списъка с регистрираните фирми. Чрез задаване на критерии търсенето може да бъде конкретизирано.

Храни и хранителновкусова промишленост
Горско стопанство и дърводобив
Авиационна и космическа индустрия и Сателитна навигация
Автомобилна индустрия
Биотехнологии
Електротехника и електроника
Енергийна техника
Железопътна техника
Иновационни материали
Информационни и комуникационни технологии
CallCenter индустрия
Логистика
Машиностроене
Медии
Медицинска техника
Мехатроника
Нанотехнологии
Строителство
Технологии на опазване на околната среда
Финансови услуги
Фотоника
Химическа промишленост 

 

Invest in Bavaria (Агенцията за инвестиции на Бавария) оказва съдействие на предприятия от Германия и чужбина при избора на място за развитие на бизнес. www.invest-in-bavaria.com

nach oben